Kuchkov House
Adress
Bolsheglushitsky district, s. Bolshaya Glushitsa, 53, ul. Sovetskaya
Category
identified
Date
1910-1914
Architect
unknown