House of P.G. Novokreshchenov. Updated name: House of E.F. Novokreshchenova
Adress
Samara, 144, ul. Frunze
Category
regional
Type
landmark
Date
1900
Architect
M.F. Kvyatkovsky
Architectural style
modern