Ensemble of Hospital campus development
Adress
Samara, 32, lit.A, A1, B, ul. Kalinina; 72, lit.B, B1, B2, ul. Volskaya
Category
identified
Date
1940-1950s
Architect
N.B. Kuznetsov, A.S. Vishnyak, S.S. Androsov (Giproaviaprom), K.P. Chelyshev (Goszdravproekt)
Architectural style
soviet neoclassicism