Residential house
Adress
Samara, 100, ul. Fizkulturnaya / 1, ul. Voronezhskaya
Category
identified
Date
1940-1950s
Architect
N.B. Kuznetsov
Architectural style
soviet neoclassicism