House of P.G. Novokreshchenov
Adress
Samara, 6, ul. Ventseka / 89, ul. Vodnikov
Category
regional
Type
landmark
Date
1860
Architect
unknown
Architectural style
neo-classicism