The house of S.M. Reshetnikov
Adress
Samara, 68, litt. A, ul. Galaktionovskaya
Category
regional
Type
landmark
Date
1912
Architect
Y.S. Reshetnikov
Architectural style
modern