House of the assistant of the attorney-at-law O.G. Girschfeld
Adress
Samara, 75, ul. Frunze
Category
regional
Type
landmark
Date
1903, 1947
Architect
G.N. Moshkov; Ya.S. Ushakov-Reshetnikov; M.G. Moshkova; M.V. Degtyarev
Architectural style
eclecticism with modern features